Nieuw wetsvoorstel om EB-5-aanvragen voor Argentijnse investeerders te vergemakkelijken - EB5Investors.com

Nieuw wetsvoorstel om EB-5-aanvragen voor Argentijnse investeerders te vergemakkelijken

EB5Investors.com-personeel

De Argentijnse Senaat heeft gestemd voor goedkeuring van de “Bases”-wet, een staatsherziening en belastingwet voorgesteld door president Javier Milei. Het is een van de meest ambitieuze hervormingen sinds het aantreden van de nieuwe regering in december. Volgens immigratiespecialisten zouden de bepalingen van het wetsvoorstel EB-5-investeerdersaanvragen vanuit Argentinië kunnen vergemakkelijken.

Het wetsvoorstel heeft tot doel de economie te verbeteren en omvat dereguleringsinitiatieven om de stijgende jaarlijkse inflatie en een recessie te bestrijden, een scenario dat dat wel heeft gedaan leidde tot immigratie van investeerders historisch gezien van Argentinië tot de VS, zegt Marcelo Gorenstein van LCR Capital Partners. “Economische onrust is van oudsher een krachtige katalysator voor immigratie geweest, en het huidige klimaat in Argentinië vormt hierop geen uitzondering. 'La Ley Bases', hoewel ambitieus van opzet, onderstreept een natie die worstelt met de complexiteit van hervormingen en het streven naar stabiliteit. Ondanks de inspanningen van de regering blijft de tastbare verwezenlijking van haar doelstellingen aan de horizon, ver weg en ongrijpbaar”, zegt hij.

De Argentijnse senatoren gaven op 12 juni hun algemene goedkeuring aan het wetsvoorstel. Het Lagerhuis moet echter nog elk afzonderlijk artikel goedkeuren voordat de nieuwe wet van kracht wordt.

Immigratieadvocaat Andrés Echeverria legt uit dat als het wetsvoorstel van kracht wordt, dit het begin zal markeren van een nieuw juridisch raamwerk dat het bedrijfsleven in Argentinië stimuleert: “Het is een belangrijke stap in de richting van een ondernemingsvriendelijk klimaat in Argentinië met minder beperkingen op kapitaaloverdracht, valutacontrole en algeheel gemak van zakendoen.”

Echeverría onderstreept ook het belang van het wetsvoorstel voor Argentijnse investeerders die overwegen naar de VS te emigreren: “De goedkeuring van het 'Bases'-wetsvoorstel door de Argentijnse Senaat vertegenwoordigt een cruciaal moment voor het economische en juridische landschap van het land. Als het wetsvoorstel door de Kamer van Afgevaardigden wordt aangenomen en wet wordt, zou het het investeringsklimaat in Argentinië kunnen transformeren, waardoor het voor investeerders gunstiger zou worden om deel te nemen aan internationale mogelijkheden zoals het EB-5 visumprogramma. Door de kritieke kwesties van belastingdruk, tekortkomingen van het financiële systeem en kapitaalcontroles aan te pakken, heeft het wetsvoorstel het potentieel om aanzienlijke investeringsstromen te ontsluiten en een nieuw pad te bieden voor Argentijnse investeerders die willen emigreren en in de VS willen investeren.”

Belangrijkste aspecten van de hervorming en de impact ervan op Argentijnse EB-5-toepassingen

Een van de meest controversiële aspecten van de voorgestelde wetgeving is dat deze de drempel voor de inkomstenbelasting verlaagt. Het omvat een amnestie waardoor Argentijnen zwart-aangegeven bezittingen in binnen- en buitenland kunnen registreren zonder zware belastingen te betalen, en een lagere drempel voor de inkomstenbelasting om de inkomsten te vergroten.

Voor Gorenstein is dit het meest intrigerende aspect van het wetsvoorstel. “Deze bepaling stelt Argentijnen in staat om zwart-aangegeven bezittingen te registreren, zowel nationaal als internationaal, zonder dat ze zware belastingboetes krijgen. Deze amnestie zou kunnen dienen als katalysator voor het verkrijgen van fondsen voor de EB-5 Investeerdersvisumprogramma, wat Argentijnen een legitieme mogelijkheid biedt om hun rijkdom te kanaliseren naar in de VS gevestigde ondernemingen, waaronder EB-5-investeringen, en daarbij een ingezetene te verwerven.”

De amnestie biedt rijke Argentijnen “een zeldzame kans om niet-aangegeven bezittingen te regulariseren zonder de last van strafbelastingen”, voegt Gorenstein eraan toe.

Het wetsvoorstel bevat ook een stimuleringsprogramma om buitenlandse investeringen te stimuleren. Dit programma biedt aanzienlijke belastingvoordelen gedurende dertig jaar, elimineert importtarieven en biedt voordelen voor grote buitenlandse bedrijven. Deze maatregelen zijn bedoeld om buitenlandse investeringen aan te trekken en de economische groei te stimuleren, waardoor mogelijk meer kansen worden gecreëerd voor Argentijnse investeerders die emigratie naar de VS overwegen.

Bovendien heeft het voorstel tot doel het Argentijnse financiële systeem te verbeteren, voegt Echeverría toe. “Momenteel is er een ernstig gebrek aan kredietbeschikbaarheid in het land, wat de economische groei en investeringsmogelijkheden belemmert. Door de toegang tot krediet te verbeteren, zou het wetsvoorstel investeerders de liquiditeit kunnen bieden die nodig is om een ​​EB-5-investering te financieren. Een grotere beschikbaarheid van krediet zou investeerders in staat stellen het benodigde kapitaal efficiënter te verzamelen en te voldoen aan de substantiële investeringsvereisten van het EB-5-programma.”

Volgens de EB-5-advocaat zou het bedrijfsvriendelijke wettelijke kader dat het wetsvoorstel zou kunnen bevorderen, de historische obstakels wegnemen die Argentijnse investeerders ervan weerhouden een EB-5-visum na te streven, zoals stringente kapitaal- en valutacontroles opgelegd door de huidige Argentijnse wet. “Deze controles hebben het bijna onmogelijk gemaakt om geld van Argentinië naar de VS over te maken en vreemde valuta te kopen. Het voorgestelde wetsvoorstel introduceert een reeks hervormingen die deze uitdagingen kunnen verzachten.”

Gorenstein bevestigt dat de impact op de wisselkoers positief zal zijn voor EB-5-toepassingen: “Zou eindelijk gunstiger moeten zijn voor peso's, waardoor de kloof tussen formele en informele markten en tussen peso's en dollars kleiner wordt. Dit zou gedocumenteerde internationale kapitaaloverdrachten moeten vergemakkelijken, een uiterst belangrijk punt voor EB-5-investeerders als onderdeel van de gedocumenteerde financieringsbron.  

Hij concludeert dat zelfs als de initiatieven van de regering volledig effect sorteren, emigreren naar de VS of andere bestemmingen met gouden visummogelijkheden een beroep zal blijven doen op rijke Argentijnse prospects. “Voor Argentijnse families met een hoge NetWorth vertegenwoordigt het EB-5 investeerdersvisum meer dan een investering; het is een baken van hoop, een kans om hun toekomst opnieuw te definiëren te midden van het tumult van de transformatie van hun thuisland.”

Over de vraag of dit meer investeerdersvriendelijke raamwerk in Argentinië op de lange termijn de urgentie van Argentijnse investeerders om Amerikaanse visa aan te vragen zou kunnen temperen, waarschuwt Echeverría: “In het algemeen geldt dat als de regering erin slaagt op de lange termijn economische stabiliteit tot stand te brengen, de vraag naar Amerikaanse visa zal zeker afnemen. Maar op de korte termijn zullen deze hervormingen het voor EB5-investeerders gemakkelijker maken om hun plannen uit te voeren.”

Mogelijkheden voor investeerdersmigratie voor Argentijnse investeerders zullen deel uitmaken van de Global Mobility & Investment Summit South America in Buenos Aires, Argentinië, in november!. Als u geïnteresseerd bent om hierbij aanwezig te zijn, neem dan contact met ons op hier!

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.