Procesadvocaten - EB5Investors.com

Procesadvocaten

Procesadvocaten zijn procesadvocaten die voornamelijk rechtszaken behandelen. Zij vertegenwoordigen eisers en gedaagden in de rechtbank en werken aan verschillende aspecten van het procesproces, van onderzoek tot beroep. In de EB-5-sector zijn de meest voorkomende omstandigheden waarin procesadvocaten als raadsman optreden: 1) het vertegenwoordigen van EB-5-investeerders in complexe federale rechtszaken; 2) het vertegenwoordigen van EB-5-investeerders als eisers tegen regionale centra en EB-5-projecten die gepaard gaan met mislukking of fraude; of 3) het vertegenwoordigen van regionale centra of emittenten van EB-5 als gedaagden in handhavingsacties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Als de aanvraag van een EB-5-investeerder ten onrechte is uitgesteld of afgewezen door de Amerikaanse overheid, kan hij/zij om vertegenwoordiging van een procesadvocaat vragen. De advocaat zal een Amerikaans hof van beroep of een federale districtsrechtbank vragen een onjuiste beslissing van de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ongedaan te maken, of om een ​​arbitrale beslissing te nemen. EB-5 procesadvocaten helpen ook bij het procederen over deportatieprocedures die voortkomen uit I-829-weigeringen, het bepleiten van ontkenningen van naturalisatiezaken en andere complexe federale rechtszaken. Als een EB-5-investeerder alle administratieve rechtsmiddelen in zijn zaak voor immigratievoordelen heeft uitgeput, wil hij wellicht een procesadvocaat raadplegen.

Procesadvocaten vertegenwoordigen ook EB-5-investeerders als eisers tegen regionale centra en EB-5-projecten. Regionale centra zijn door USCIS aangewezen om projecten te sponsoren als investering door EB-5-immigranteninvesteerders. Als het regionale centrum en/of het EB-5-project mislukt vanwege slecht management, frauduleuze activiteiten of soortgelijke problemen, kan de getroffen EB-5-investeerder een rechtszaak aanspannen. Een EB-5-advocaat zou de investeerder vertegenwoordigen in hun civiele zaak, met als doel de hoofdinvestering, administratiekosten of soortgelijke resultaten van de investeerder terug te betalen.

Afhankelijk van zijn of haar ervaring en praktijkgebied kan een procesadvocaat ook gekwalificeerd zijn om regionale centra of emittenten te vertegenwoordigen die te maken krijgen met SEC-handhavingsmaatregelen. Regionale centra en projecteigenaren moeten zich houden aan de Amerikaanse effectenwetten. Deze wetten worden beheerd door de SEC. De SEC kan bijvoorbeeld civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid afdwingen van personen die op ongepaste wijze een makelaar-dealerrelatie aangaan. Een EB-5 procesadvocaat kan beleggingsadviseurs, emittenten, makelaars, advocaten en anderen verdedigen als zij te maken krijgen met acties waarbij mogelijke schendingen van de federale effectenwetten met betrekking tot het EB-5-programma betrokken zijn.

Uiteindelijk zijn EB-5 procesadvocaten procesadvocaten die ervaring hebben met het vertegenwoordigen van EB-5 immigranteninvesteerders, of EB-5 regionale centrumdirecteuren en andere entiteiten als eisers of gedaagden in rechtszaken. Ongeacht wat uw interesse in het zoeken naar een EB-5 procesadvocaat is, het is belangrijk om zijn/haar achtergrond en ervaring te beoordelen, evenals zijn/haar bekendheid met de complexiteit van het EB-5 immigratieprogramma.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.

Is uw bedrijf betrokken bij het EB-5-programma?
Word lid van de community!

MEEDOEN "