EB-5 en effecten - EB5Investors.com
EB-5 Basis

EB-5 en effecten

EB-5 en effecten

regionale centra en projecteigenaren moeten zich houden aan de Amerikaanse effectenwetten. Effecten worden in grote lijnen gedefinieerd door de United States Securities Act van 1933 en omvatten investeringscontracten, notes, aandelen, obligaties en investeringen gedaan in elk ‘direct participatieprogramma’. Alle effecten moeten worden geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De effectenwetten die de SEC handhaaft, zijn bedoeld om beleggers te beschermen tegen incompetente of oneerlijke verkopers van effecten. Aangezien EB-5-aanvragers investeringscontracten aangaan met EB-5 projecten, kunnen hun beleggingen als effecten worden aangemerkt.

EB-5 Vrijstellingen voor effecten

EB-5 Visa SEC-voorschriften

Alle effecten moeten worden geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Dit registratieproces is echter uiterst ingewikkeld en belastend. Effectenregistratie kost beleggers tijd en geld en vereist het indienen van gedetailleerde openbaarmakingen. In feite kan het voldoen aan sommige SEC-regelgeving op het gebied van effecten zo lang duren dat beleggers erdoor kunnen worden belemmerd om aan alle regels te voldoen EB-5-vereisten binnen de door USCIS opgelegde termijnen. De EB-5-effecten kunnen ook onderworpen zijn aan wettelijke voorschriften van de staat, wat ook extreem duur kan zijn om hieraan te voldoen.

Bepaalde EB-5-beleggers kunnen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling waardoor de investering zou kunnen worden gedaan zonder SEC-effectenregistratie. Verordening D kan EB-5-investeringen vrijstellen van SEC-registratievereisten. Beleggers moeten aan verschillende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de SEC Regulation D-vrijstelling. EB-5-aanvragers moeten geaccrediteerde beleggers zijn om in aanmerking te komen voor SEC-vrijstelling. Een geaccrediteerde belegger kan een individu zijn met een nieuwe waarde van meer dan $ 1 miljoen dollar. Een geaccrediteerde belegger kan ook een persoon zijn wiens inkomen de afgelopen twee jaar hoger was dan $200,000 als hij alleenstaand was, of wiens inkomen de afgelopen twee jaar hoger was dan $300,000 als hij een echtgenoot heeft.

EB-5 Sollicitatie en effecten

Voor de EB-5-investering Om te worden vrijgesteld op grond van Verordening D mogen de effecten niet worden doorverkocht. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van Verordening D mogen regionale centra van EB-5 of projecteigenaren zich niet bezighouden met algemene reclame of het verzoeken om effecten. De SEC probeert dergelijke regelgeving af te dwingen om EB-5-aanvragers te beschermen tegen frauduleuze of misleidende informatie. De exacte mate waarin EB-5-verzoeken kunnen worden gedaan, is echter niet expliciet duidelijk gemaakt door de SEC. EB-5-advertenties kunnen worden gemaakt als er geen verwijzingen naar specifieke beleggingsinformatie worden gemaakt. Er kan ook gerichter worden gezocht als er voorkennis bestaat dat de potentiële EB-5-aanvragers in feite geaccrediteerde beleggers zijn.

EB-5 Makelaars-dealers

Zoals gedefinieerd door de Securities and Exchange Act van 1934 zijn broker-dealers bedrijven, individuen of andere organisaties die zich bezighouden met het verhandelen van effecten. Broker-dealers moeten geaccrediteerd zijn bij de SEC en bij staatseffectentoezichthouders. Migratieagenten, regionale centra, adverteerders en anderen kunnen door de SEC worden aangewezen als makelaars-dealers vanwege hun deelname aan het EB-5-programma. Meer specifiek kan een makelaar-dealerrelatie worden aangegaan wanneer EB-5-projecten in onderhandeling gaan met investeerders of wanneer derden EB-5-projecten met investeerders verbinden.

Verscherpte SEC-regelgeving en zelfs civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen worden opgelegd aan personen die een makelaar-dealerrelatie aangaan zonder de juiste accreditatie. De SEC-regulering van relaties tussen makelaars en dealers kan mogelijk niet worden afgedwongen als de onderhandelingen in het buitenland plaatsvinden, buiten het Amerikaanse rechtsgebied. Het is van cruciaal belang dat alle partijen die betrokken zijn bij het EB-5-proces goed op de hoogte zijn van alle relevante SEC-regelgeving en deze binnen deze regels naleven.