Lees meer over internationale visumprogramma's voor immigranteninvesteringen. - EB5Investors.com
EB-5 Basis

Internationale programma's voor immigranteninvesteerders

Veel landen beheren programma's die verblijfsvergunning verlenen aan buitenlandse investeerders, vergelijkbaar met de EB-5 investeringsvisumprogramma voor de Verenigde Staten. Deze programma's zijn erop gericht het niveau van directe buitenlandse investeringen van een land te verhogen door prikkels te bieden aan degenen die bereid zijn omvangrijke investeringen te doen. De vereisten van deze investeringsprogramma's voor immigranten en de verblijfsstatus die aan investeerders wordt toegekend, verschillen van land tot land. Sommige landen verlenen een volledig permanent verblijfsvergunning als onderdeel van hun investeringsvisumprogramma's, terwijl andere alleen een voorwaardelijk verblijfsvergunning verlenen.

Andere alternatieven voor de Amerikaans EB-5 investeringsvisumprogramma omvatten de investeringsvisumprogramma's van andere landen over de hele wereld.

Antigua en Barbuda-burgerschap door investeringen

Antigua Barbuda-burgerschap door investeringen

Investeerders kunnen het staatsburgerschap verkrijgen door te investeren in de onafhankelijke staat van het Gemenebest Antigua & Barbuda, gelegen in het oostelijke Caribisch gebied. Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers ouder zijn dan 18 jaar, voldoen aan de aanvraagvereisten van het programma en een van de volgende drie investeringsopties selecteren:

 • Investeer minimaal US$100,000 in het Nationale Ontwikkelingsfonds (NDF) van het land; OF
 • Investeer minimaal US$ 400,000 in een goedgekeurd vastgoedproject (dat minimaal vijf jaar zal worden aangehouden); OF
 • Investeer als enige investeerder minimaal US$ 1.5 miljoen in een in aanmerking komend bedrijf. Als u een gezamenlijke investering doet, moet de investering minimaal $ 5 miljoen bedragen, waarbij elke investeerder minimaal $ 400,000 investeert.

De echtgeno(o)t(e), minderjarige kinderen en afhankelijke ouders of grootouders van de aanvrager kunnen ook worden meegeteld. Afhankelijke kinderen tussen 18 en 26 jaar die naar de universiteit gaan, en lichamelijk/mentaal gehandicapte afhankelijke kinderen ouder dan 18 jaar komen ook in aanmerking.

Een paspoort uit Antigua & Barbuda is vijf jaar geldig en de ontvanger kan er visumvrij naar toe reizen 150 landen. Na ontvangst van het staatsburgerschap moet de investeerder minimaal vijf dagen in het land verblijven om in aanmerking te komen voor paspoortverlenging.

Oostenrijk rood-wit-rode kaart

Oostenrijk rood-wit-rode kaart

Gekwalificeerde werknemers uit landen die niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren, kunnen de Oostenrijkse rood-wit-rode kaart aanvragen. De kaart is 12 maanden geldig en geeft de houder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een dienstverband bij een bepaalde werkgever Oostenrijk. Voorbeelden van gekwalificeerde kandidaten zijn onder meer:

 • Hooggekwalificeerde werknemers.
 • Geschoolde werknemers in knelpuntberoepen.
 • Afgestudeerden van universiteiten en hogescholen in Oostenrijk.

Aanvragers moeten ook voldoen aan de algemene verblijfsvereisten van Oostenrijk:

 • Een maandelijks inkomen van € 882.78 voor alleenstaanden, € 1,323.58 voor koppels en € 136.21 voor elk kind.
 • Ziektekostenverzekering die voordelen biedt in Oostenrijk.
 • Bewijs van huisvesting die geschikt is voor het gezin van de werknemer, bijvoorbeeld een huurcontract.

Een echtgeno(o)t(e)/partner van hetzelfde geslacht en minderjarige kinderen, inclusief adoptiekinderen en stiefkinderen, kunnen bij de aanvraag worden gevoegd. Houders van de Oostenrijkse Rood-Wit-Rood-kaart kunnen uiteindelijk de Rood-Wit-Rood-kaart plus aanvragen, die een jaar lang recht geeft op vestiging in Oostenrijk, naast zelfstandig ondernemerschap en betaald werk dat niet beperkt is tot een specifieke werkgever.

Bovendien, Oostenrijk behoort tot de EU-landen die staatsburgerschap en een paspoort aanbieden aan investeerders zonder dat zij in het land moeten verblijven. Er is een investering nodig in de Oostenrijkse economie, bijvoorbeeld in een bedrijf dat banen creëert. Met een Oostenrijkse verblijfsvergunning kan zonder visum naar alle Schengenstaten worden gereisd en na minimaal zes tot tien jaar verblijf kan een investeerder het staatsburgerschap aanvragen, afhankelijk van de vraag of dergelijke investeringen de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën of het scheppen van banen opleveren. De verwerkingstijd van een aanvraag bedraagt ​​doorgaans tussen de 24 en 36 maanden. De investeringen zouden tussen de 8 en 10 miljoen euro moeten liggen.

Australisch beleggersvisum

Australië geeft buitenlandse investeerders de mogelijkheid om te immigreren via hun investeringsvisumcategorie. In tegenstelling tot het EB-5-programma, dat leidt tot een permanent verblijfsvergunning, staat het Australische investeerdersvisum alleen buitenlandse immigranten toe vier jaar of tijdelijk verblijf. Na vier jaar kan de visumhouder andere visumtypes aanvragen die tot een permanent verblijfsvergunning kunnen leiden.

Het Business Innovation and Investment 188-programma omvat de volgende vijf visumstromen:

De Business Innovation-stroom (of 188A-visum) is bedoeld voor investeerders die een nieuw bedrijf willen starten en beheren, of een bestaand bedrijf in Australië willen ontwikkelen. De minimale investering in een bedrijf bedraagt ​​$200,000, maar er moet nog eens $600,000 naar Australië worden overgemaakt (Opmerking: sommige staten vereisen een groter investeringsbedrag).

De Investor-stroom (of 188B) vereist een investering van ten minste 1.5 miljoen Australische dollar in een Australische staat of territorium, meestal in hun staatsobligaties. 

De Significant Investor Stream (of 188C) vereist een investering van 5 miljoen Australische dollar om gedurende een periode van vier jaar aan de Australische investeringen te voldoen.

De Premium Investor Stream (of 188D) vereist een investering van 15 miljoen Australische dollar in premium investeringen in Australië voor een periode van twaalf maanden.

De Entrepreneur-stream (188E) is voor mensen Met financiering van ten minste $ 200,000 en een eigendomsbelang van ten minste 30% in de ondernemende entiteit.

De 132 Business Talent – ​​Significant Business History vereist een investering van minimaal 1.5 miljoen dollar, hoewel sommige staten een hogere investering vereisen.

Belgische ingezetenschap door investering

Beleggers kunnen geïnteresseerd zijn in een verblijfsvergunning België, een land met een hoogontwikkelde infrastructuur van luchthavens, zeehavens, wegen en spoorwegen, en diverse belastingvoordelen.

Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen, moeten aanvragers

 • Persoonlijke, zakelijke of professionele banden met België kunnen aantonen. Een bedrijf oprichten, investeren in een bestaand Belgisch bedrijf of werken voor een Belgisch bedrijf is een goede manier om zakelijke banden aan te knopen.
 • Wees hooggekwalificeerd of sleutelpersoneel, een ondernemer of een zelfstandige
 • Het aandelenkapitaal van de vennootschap moet minimaal € 18,600,- bedragen, maar de aanvrager hoeft geen aandeelhouder van de vennootschap te zijn
 • Een jaarsalaris moet minimaal € 37,712 bedragen voor een hoogopgeleide medewerker of minimaal € 62,934 voor een medewerker met een leidinggevende functie. Voor een zelfstandige geldt er geen minimumloonvereiste.

Normaal gesproken wordt de verblijfsvergunning binnen twee tot drie maanden na afgifte van de werkvergunning verleend. De vergunning kan tenminste gedurende de eerste drie jaar jaarlijks worden verlengd, waarna een permanente verblijfsvergunning kan worden afgegeven.

De echtgeno(o)t(e) en kinderen van de aanvrager kunnen zich bij de aanvrager voegen als inwoner van België via een gezinsherenigingsprocedure nadat de verblijfsvergunning is afgegeven.

Bulgaars immigranteninvesteerdersprogramma

Beleggers hebben twee opties om zich aan te melden voor de Bulgaars immigranteninvesteerdersprogramma, een volledige investering of een gefinancierde investering.

Om de volledige investering aan te vragen, moeten investeerders

 • Een nettowaarde hebben groter dan BGN 1,000,000 (€ 511,292)
 • Investeer BGN 1,000,000 in een volledig gegarandeerde portefeuille staatsobligaties voor vijf jaar. Aan het einde van de looptijd van vijf jaar ontvangen beleggers het volledige bedrag terug, zonder opgelopen rente.

Om de gefinancierde investering aan te vragen, moeten investeerders

 • Een nettovermogen hebben van meer dan BGN 2,000,000 (€ 1,022,000)
 • Borg € 180,000, die wordt gebruikt om de kosten te dekken voor het verkrijgen van een lening bij een gecharterde Bulgaarse bank voor de resterende gelden, in totaal € 511,292. De aanbetaling wordt niet terugbetaald aan de investeerders.

De uitleentermijn voor beide investeringen bedraagt ​​vijf jaar. Aanvragers moeten een duidelijk strafblad hebben in hun woon- en geboorteland.

Canadees immigranteninvesteerdersprogramma

Canada staat bekend om zijn provinciale residentie-by-investeringsprogramma's, waaronder het Quebec Immigrant Investor Program, Prince Edward Island en New Brunswick. 

Sinds september 2018 heeft Prince Edward Island één traject voor ondernemers via het Provincial Nominee Program: de Work Permit Stream. Aanvragers moeten een minimaal persoonlijk nettovermogen van CA$600,000 hebben en een minimale investering van CA$150,000 doen.

Voor de New Brunswick Entrepreneurial Stream moeten buitenlandse ondernemers een minimale nettowaarde van CA$600,000 aantonen, ten minste drie van de vijf jaar management- of eigendomservaring hebben, en een minimale investering van CA$250,000 doen in een goedgekeurd bedrijf.

De British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP) Entrepreneur Stream vereist dat een aanvrager een minimale nettowaarde van CA$600,000 heeft verkregen uit legale bronnen met een minimale investering van CA$200,000 of CA$400,000 als hij een Key Staff Member voorstelt 

Saskatchewan's ondernemersprogramma vereist akandidaten naar ten minste CA$500,000 legaal verkregen aan netto zakelijke en persoonlijke bezittingen; en zijn van plan minstens CA$300,000 te investeren in Regina en Saskatoon of minstens CA$200,000 in een andere Saskatchewan-gemeenschap. 

Manitoba's Business Investor Stream (BIS) is bedoeld voor aanvragers met een minimum nettowaarde van CA$350,000 die legaal zijn verkregen, die een minimale investering van $250,000 doen voor bedrijven die zich in de hoofdstedelijke regio van Manitoba bevinden, of $150,000 als een bedrijf daarbuiten is gevestigd. de regio,

Nova Scotia en Ontario hebben ook hun eigen soortgelijke programma's om immigranten aan te trekken.

Cyprus staatsburgerschap door investeringsprogramma

Cyprus-burgerschap door investeringen

Cyprus heeft zijn CBI-programma in november 2020 opgeschort. Het permanente verblijfsvergunning-door-investeringsprogramma blijft echter beschikbaar. Een investeerder kan voor zichzelf en zijn gezin een permanente verblijfsvergunning op Cyprus verkrijgen door: minimaal 300,000 euro (plus BTW) te investeren in een gloednieuw huis of appartement; minimaal 30,000 euro op hun Cypriotische bankrekening storten, die daar drie jaar moet blijven staan; hun jaarlijkse inkomen van minimaal 30,000 euro uit het buitenland bewijzen, wat met 5,000 euro stijgt voor elke persoon ten laste (echtgenoot en kinderen).

Dominica Burgerschap door investeringsprogramma

Beleggers hebben twee opties als het gaat om beleggen in Dominica voor economisch burgerschap; ze kunnen een aanvraag indienen als alleenstaande aanvrager of als gezinsaanvrager. Als enige aanvrager is de investeerder verplicht een niet-restitueerbare contante investering van $100,000 te doen. Als gezinsaanvrager moet de investeerder, afhankelijk van het aantal betrokken kinderen, US $175,000, US $200,000 of US $350,000 betalen.

Om in aanmerking te komen voor het Dominica Citizenship by Investment Program moet de investeerder:

 • Minimaal 21 jaar oud zijn
 • Wees van uitmuntend karakter
 • Zorg voor een schone geldbron en geen strafblad
 • Beschikken over een basiskennis van de Engelse taal
 • Zorg voor een intentieverklaring gericht aan de minister van Burgerschap
 • Zorg voor een door de overheid goedgekeurde promotor/agent.

De verwerking van aanvragen voor economisch staatsburgerschap kan tussen de 6 en 14 maanden duren en alle aanvragers moeten een persoonlijke beoordeling ondergaan.

Frans technisch visum

Beleggers hebben de Frans technisch visum mogelijkheid om een ​​verblijfsvergunning te krijgen. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moeten investeerders 300,000 euro investeren in vaste materiële of immateriële activa, rechtstreeks investeren of via een bedrijf waarvan zij ten minste 30 procent aandelen bezitten, 10 procent bezitten van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd, en werken aan de oprichting of banen te beschermen gedurende de vier jaar na de investering.

Het Duitse Visa-programma voor investeerders

Terwijl Duitsland heeft geen specifiek visumprogramma voor investeerders, maar de Duitse verblijfswet staat buitenlandse investeerders toe een nationale verblijfsvergunning voor drie jaar aan te vragen. Investeerders moeten ofwel hun eigen bedrijf oprichten, ofwel een aanzienlijk bedrag in een Duits bedrijf investeren. De ondernemingsoprichtingsprocedure duurt ongeveer drie tot vier weken. Het visumaanvraagproces duurt ongeveer drie maanden. Er geldt geen minimale investeringsvereiste, maar er wordt wel een minimumvereiste gesteld aan het registerkapitaal van een onderneming, dat is vastgesteld op 25,000 euro.

Visumhouders kunnen een verblijfsvergunning voor drie jaar verkrijgen die kan worden uitgebreid tot een permanente verblijfsvergunning zodra aanvragers bewijzen dat hun bedrijf succesvol is. De echtgenoten en minderjarige kinderen kunnen ook een verblijfsvergunning voor gezinshereniging aanvragen, waardoor ze een aantal voordelen krijgen die andere visumtypes niet hebben. Succesvolle ingezetenschapsaanvragers kunnen het staatsburgerschap en een goed aangeschreven EU-paspoort verkrijgen nadat zij ten minste acht jaar gewoonlijk en legaal in Duitsland hebben gewoond.

Investeringen in Hong Kong als ondernemers

Ondernemers die naar Hong Kong willen verhuizen om een ​​bedrijf op te richten of er deel van uit te maken, kunnen een inreisvisum voor investeringen van de Speciale Administratieve Regio aanvragen. Deze optie is een werkvergunning die wordt afgegeven aan de bedrijfseigenaar als werknemer van zijn eigen bedrijf in Hong Kong. Er is geen minimale investeringsvereiste.

Om in aanmerking te komen moet de ondernemer een goede opleidingsachtergrond hebben, dwz een eerste graad in het betreffende vakgebied. Ze moeten ook aantonen dat ze een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de economie van Hongkong, en moeten documentatie overleggen zoals een tweejarig businessplan, bedrijfsomzet, investeringsbedrag, financiële middelen, aantal lokaal gecreëerde banen en, indien van toepassing, introductie van nieuwe technologie of vaardigheden.

Bovendien moeten aanvragers voldoen aan de algemene immigratievereisten van Hong Kong, zoals het hebben van een blanco strafblad en het bezit van geldige reisdocumenten uit hun thuisland. De ondernemer mag ook zijn echtgeno(o)t(e) en hun ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar meenemen.

Het investeringsvisum voor ondernemers is doorgaans twee jaar geldig, maar kan worden verlengd zolang het bedrijf levensvatbaar blijft. Na zeven jaar ononderbroken verblijf in Hong Kong kan de belegger een permanent verblijf in Hong Kong aanvragen.

Japans investeerdersvisum

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers

 • Doe een investering van minimaal 5 miljoen yen in Japan of al een vestiging in Japan hebben met meer dan twee fulltime werknemers die Japans of legaal ingezetene zijn. De investering hoeft niet noodzakelijkerwijs een bedrijf op te richten. Zonder bedrijf moet de investering daadwerkelijk worden besteed aan de aankoop van producten, onroerend goed of salarissen van werknemers, enz.
 • Je hebt meer dan drie jaar ervaring in bedrijfsmanagement.

Het visum duurt één of drie jaar.

Jersey hoogwaardige residentie

Jersey hoogwaardige residentie

Jersey, gelegen voor de kust van Frankrijk, is een kroonafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Vermogende particulieren kunnen een aanvraag indienen om hoogwaardig te worden inwoners van Jersey door aan de volgende criteria te voldoen:

 • Belastinginkomsten genereren in overeenstemming met artikel 135A van de wet op de inkomstenbelasting van Jersey.
 • Dit laat zien dat het verblijf in Jersey op de een of andere manier ten goede zal komen aan het eiland.
 • Het aantonen van jaarlijkse wereldwijde inkomsten van meer dan £625,000 per jaar, wat een duurzaam inkomen moet zijn.

Zodra het individu een High Value Resident is geworden en 10 jaar in Jersey heeft gewoond, kan hij of zij de status “Entitled” aanvragen. Deze wordt verleend door de eerste minister van Jersey als hij ervan overtuigd is dat dit een sociaal of economisch voordeel voor het eiland zal opleveren. Dankzij de rechthebbende status kunnen Hoogwaarde-ingezetenen elk onroerend goed in Jersey als hoofdverblijfplaats kopen, verkopen of leasen, en kunnen ze overal werken zonder dat ze daarvoor toestemming nodig hebben.

Maleisië Mijn tweede thuisprogramma

Maleisië Mijn tweede thuis

De Maleisië Mijn tweede thuisprogramma staat buitenlanders die aan bepaalde financiële en medische criteria voldoen toe om maximaal 10 jaar met een visum in het land te wonen. Succesvolle aanvragers kunnen openlijk Maleisië in en uit reizen met een sociale bezoekpas met meerdere toegangen, en het visum is verlengbaar.

Burgers van elk door Maleisië erkend land kunnen een aanvraag indienen, inclusief hun echtgenoten en ongehuwde kinderen jonger dan 21 jaar. De regels verschillen voor de hoofdaanvragers, afhankelijk van hun leeftijd:

 • Aanvragers onder de leeftijd 50 moet: Een vaste depositorekening openen in Maleisië van RM300,000 en een minimumsaldo van RM150,000 aanhouden vanaf het tweede jaar en gedurende hun verblijf in Maleisië.
 • Aanvragers ouder dan 50 jaar kan: ofwel een vaste depositorekening van RM150,000 openen, ofwel het bewijs leveren van een pensioen van RM10,000 per maand van een offshore-overheid. Vanaf het tweede jaar moet de deelnemer tijdens zijn verblijf in Maleisië een minimumsaldo van RM100,000 aanhouden.

Aanvragers en hun families moeten ook een medisch rapport overleggen van een in Maleisië gevestigd ziekenhuis of kliniek, en moeten over een geldige verzekeringsdekking beschikken.

Malta-programma's voor investeerders

Malta Individueel Beleggersprogramma

Aan het einde van 2020, Malta heeft een nieuwe staatsburgerschapswetgeving ingevoerd voor het verlenen van staatsburgerschap door naturalisatie voor uitzonderlijke diensten door directe investeringen (CDI), na een verblijfsperiode van 36 maanden of bij uitzondering 12 maanden. De directe investering die nodig is voor een aanvraag omvat een financiële bijdrage van 600,000 euro na een verblijf van 3 jaar of bij uitzondering 750,000 euro na een verblijf van 12 maanden. Daarnaast moeten beleggers vastgoed kopen of huren voor de volgende minimumwaarden: een pand kopen voor 700,000 euro of een pand huren voor 16,000 euro per jaar voor een periode van vijf jaar. Een donatie aan een Maltese liefdadigheidsinstelling moet worden betaald met een minimumbedrag van 10,000 euro. 

In januari 2021 kondigde het Malta Residency and Visa Agency de lancering aan van een nieuw residentieprogramma genaamd het Malta Permanent Residency Program (MPRP). Dit programma vervangt het bestaande Malta Residency and Visa Program (MRVP) dat eind maart 2021 wordt afgesloten.

Net als zijn voorganger biedt de MPRP onderdanen van derde landen de mogelijkheid op een tweede verblijf in Malta. Tot de investeringseisen behoren onder meer: ​​een vastgoedbelegging bestaande uit het kopen of huren van een woning met een minimale waarde van € 300,000,- bij koop of € 10,000,- bij huur. Een dergelijke investering moet minimaal vijf jaar worden aangehouden. 

Nederlands Investeringsprogramma

Nederland biedt een verblijfsvergunning in het land aan buitenlandse investeerders die bereid zijn minimaal 1.25 miljoen euro in een Nederlands bedrijf te steken, te investeren in de economie en banen te creëren. 

Nederland kent geen programma voor staatsburgerschap per investering, maar na vijf ononderbroken jaren van permanent verblijf kunnen aanvragers het Nederlandse staatsburgerschap aanvragen.

Nieuw Zeeland

Aanvragers kunnen gedurende vier jaar 3 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars investeren, of NZ$ 10 miljoen over drie jaar. Bij de eerste optie moeten aanvragers jonger zijn dan 65 jaar, drie jaar zakelijke ervaring hebben en moeten de aanvrager en zijn gezin de Engelse taal beheersen. Optie twee stelt minder vereisten, maar aanvragers moeten voldoen aan de standaardvereisten op het gebied van gezondheid en karakter, hun geld laten investeren in aanvaardbare investeringen voor een periode van 3 of 3 jaar en moeten aantonen waar het geld vandaan komt en hoe het is overgemaakt Nieuw Zeeland en dat het geïnvesteerd bleef.

Nieuw-Zeeland heeft geen CBI-programma, maar aanvragers die verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader van een van de investeerdersprogramma's komen in aanmerking voor het Nieuw-Zeelandse staatsburgerschap nadat ze de afgelopen vijf jaar ten minste 1,350 dagen in het land hebben doorgebracht, waarvan ten minste 240 dagen in het land. het land elk jaar.

Portugal Gouden Visum Verblijfsvergunning

Portugal biedt een traject van vijf jaar naar het Portugese paspoort.

Het Golden Visa-residentie-per-investeringsprogramma biedt acht investeringsopties, variërend van 200,000 tot 1.5 miljoen euro. De meest populaire onder aanvragers zijn de vastgoedopties:

 • Minimaal investeringsbedrag van € 280,000 voor herstel in gebieden met een lage dichtheid

Dit is de minst dure vastgoedinvesteringsoptie in Portugal, waarvoor dezelfde criteria gelden als de hieronder genoemde rehabilitatieoptie van € 350,000, maar dan in een gebied met een lage dichtheid. Onder een gebied met een lage dichtheid wordt verstaan ​​een regio met minder dan 100 inwoners per vierkante kilometer of een BBP van minder dan 75% van het nationale gemiddelde.

 • € 350,000,- minimaal investeringsbedrag voor rehabilitatie

De aanvrager kan investeren in en renoveren van oudere panden in door gemeenten gedefinieerde stedelijke rehabilitatiegebieden.

 • € 400,000,- minimaal investeringsbedrag voor standaard gebieden met lage dichtheid

De aanvrager kan investeren in elk onroerend goed in een gebied met een lage dichtheid in het binnenland van Portugal.

 • Minimaal investeringsbedrag van € 500,000 voor elk standaard onroerend goed in het binnenland van Portugal

De aanvrager kan zonder beperkingen in elk onroerend goed investeren. Lissabon, Porto en sommige regio's in de Algarve zijn niet langer beschikbaar voor investeringen in residentieel vastgoed.

Ondanks dat ze minder populair zijn, omvatten andere manieren om een ​​Portugal Gouden Visum te verkrijgen investeringen in durfkapitaal- of private equity-fondsen, bestaande of nieuwe bedrijfsentiteiten, kapitaaloverdrachten en donaties om wetenschappelijke, technologische, artistieke en culturele ontwikkelingen te ondersteunen.

Houders van een Portugese verblijfsvergunning kunnen ook in het land werken en studeren zonder dat ze daarvoor aanvullende vergunningen nodig hebben. Ze kunnen minimaal zeven dagen per jaar op Portugees grondgebied verblijven om hun status te behouden.

Het Gouden Visum wordt verleend aan familieleden, namelijk kinderen, echtgenoten en afhankelijke familieleden. De verblijfsvergunning wordt verleend voor een initiële periode van één jaar en kan met perioden van twee jaar worden verlengd. Na vijf jaar kan de aanvrager het Portugese staatsburgerschap aanvragen.

Singapore Global Investor-programma

Singapore Global Investor-programma

Investeerders die geïnteresseerd zijn in het starten van een bedrijf of het investeren in Singapore kunnen een permanente verblijfsvergunning voor Singapore aanvragen via het Global Investor Program van het land. Er zijn twee investeringsmogelijkheden:

 • Investeer minimaal S$2.5 miljoen in een nieuw bedrijf of om een ​​bestaand bedrijf uit te breiden; OF
 • Investeer minimaal S$2.5 miljoen in een goedgekeurd GIP-fonds, dat investeert in bedrijven in Singapore.

Investeerders moeten zowel een succesvolle ondernemersachtergrond als een substantieel zakelijk trackrecord hebben om te kunnen solliciteren. Zij kunnen hun echtgeno(o)t(e) en hun kinderen jonger dan 21 jaar opnemen in hun aanvraag voor permanent verblijf.

Succesvolle aanvragers ontvangen een hernieuwbare herinreisvergunning voor vijf jaar, waarmee open reizen in en uit Singapore mogelijk is.

Zuid-Korea D-8 Residence Visa-programma

Beleggers kunnen een investeringsvisum aanvragen, bekend als een D-8 verblijfsvisum, om in Zuid-Korea te wonen. Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers een bedrijf in Zuid-Korea oprichten, een partnerschap aangaan met een Koreaans bedrijf en minimaal 100 miljoen won (94,100 dollar) in het bedrijf investeren.

Zuid-Korea biedt ook een F-5-visum aan voor permanent verblijf. Dit visum staat open voor buitenlandse investeerders, professionals op hoog niveau en directeuren van multinationale ondernemingen. Om de permanente verblijfsstatus te verkrijgen, moeten aanvragers het minimale bedrag aan middelen investeren zoals bepaald door het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie en minimaal vijf werknemers met de Koreaanse nationaliteit in dienst nemen.

Aanvragers die een D-8-zakenvisum hebben verkregen en het vereiste bedrag in een zakelijke onderneming hebben geïnvesteerd, kunnen ook een F-5-visum aanvragen nadat ze ten minste vijf jaar Koreaans ingezetene zijn geweest en ten minste drie werkgelegenheidskansen hebben gecreëerd.

Spaans verblijfsvergunning voor investeerders

Beleggers kunnen een permanente verblijfsvergunning krijgen in Spanje via het Spaanse verblijfsvisum voor investeerders. Om voor het visum in aanmerking te komen, moet de aanvrager:

 • Investeer minimaal € 500,000 in residentieel vastgoed in Spanje
 • Wees minstens 18 jaar oud
 • Geen strafblad hebben in Spanje of andere woonlanden
 • Zorg voor voldoende middelen om zowel de aanvrager als de directe familieleden te ondersteunen tijdens het verblijf in Spanje

De initiële verblijfsvergunning voor investeerders is twee jaar geldig, waarna de investeerder een verlenging van de vergunning voor nog eens twee jaar kan aanvragen. Na vijf jaar kan de investeerder een permanente verblijfsvergunning in Spanje aanvragen.

St. Kitts & Nevis Burgerschap door investeringsprogramma

St Kitts en Nevis-burgerschap door investeringen

Gelegen in West-Indië, St. Kitts & Nevis biedt investeerders die een substantiële bijdrage leveren aan de Federatie de mogelijkheid om het staatsburgerschap en een paspoort aan te vragen. De investeerder moet minimaal 18 jaar oud zijn, moet voldoen aan de minimale investeringsvereisten en moet ook aan andere toepassingscriteria voldoen. Er zijn twee opties: investeren in vastgoed of bijdragen aan het Sustainable Growth Fund.

Aanvragers kunnen $400,000 investeren in door de overheid goedgekeurd onroerend goed dat na vijf jaar weer verkoopbaar is. Of ze kunnen $5 investeren in door de overheid goedgekeurd onroerend goed dat na zeven jaar weer verkoopbaar is. En dat allemaal terwijl je overheidskosten betaalt. Of ze kunnen $200,000 doneren aan het Sustainable Growth Fund van de overheid en lagere overheidsbijdragen betalen. Aanvragers moeten een hoog nettovermogen, een uitstekend karakter en een uitstekende gezondheid hebben en geen strafblad hebben.

Eerdere zakelijke ervaring is niet vereist, en er is ook geen woonplaatsvereiste in St. Kitts & Nevis voor, tijdens of na de aanvraag. Alle nabestaanden kunnen in de aanvraag worden opgenomen. De voordelen van het investeringsprogramma van St. Kitts & Nevis omvatten een volledig staatsburgerschap voor het leven en visumvrij reizen naar meer dan 151 landen.

Zwitsers verblijfsprogramma

Beleggers die geïnteresseerd zijn in wonen Zwitserland kan een aanvraag indienen voor het Zwitserse Resident Programma. Klanten moeten minimaal USD $250,000 tot hun beschikking hebben voordat ze zich kunnen aanmelden voor het programma. Investeerders krijgen een verblijfsvergunning in Zwitserland na betaling van een jaarlijkse forfaitaire belastingvergoeding, minimaal CHF 150,000 (ongeveer US$170,000) en maximaal CHF 1 miljoen, afhankelijk van het gekozen Zwitserse kanton. Door de forfaitaire belastingheffing aan het Zwitserse kanton te betalen, is het niet nodig om wereldwijde inkomsten en bezittingen aan de Zwitserse autoriteiten aan te geven. Dit is het belangrijkste voordeel van immigreren naar Zwitserland vergeleken met andere landen met hoge belastingen.

Om voor het programma in aanmerking te komen, moeten aanvragers

 • Ouder zijn dan 18 jaar
 • Niet werkzaam of bewoond zijn in Zwitserland
 • Omdat ze geen Zwitsers staatsburgerschap hebben, moet het de eerste keer zijn dat ze in Zwitserland wonen
 • Een woning in Zwitserland hebben gehuurd of gekocht
 • Zorg voor een lange lijst met identificatiedocumenten, inclusief een blanco strafblad en een goed moreel karakter

Het duurt ongeveer drie tot vier maanden na betaling voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Verenigd Koninkrijk Tier 1 (investeerders) visum

Immigranteninvesteerders kunnen een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk verkrijgen door een Tier 1 beleggersvisum. Houders van een Tier 1-visum behouden hun status ongeveer drie jaar (afhankelijk van waar de aanvraag is ingediend) en moeten een aanvraag indienen om hun verblijf te verlengen als ze in het Verenigd Koninkrijk willen blijven wonen.

Kandidaten moeten persoonlijke bezittingen hebben met een waarde van meer dan £ 2 miljoen en £ 1 miljoen eigen geld hebben in het VK. Er moet minimaal £ 750,000 in het VK worden geïnvesteerd via Britse staatsobligaties, aandelenkapitaal of investeringskapitaal in het actieve VK bedrijven. Om een ​​vestiging in het Verenigd Koninkrijk aan te vragen, moeten visumhouders hun ingezetenschap gedurende twee, drie of vijf jaar behouden, afhankelijk van hun investeringsbedrag.

Verenigd Koninkrijk Tier 1 (ondernemer) visum

Ondernemers die een bedrijf willen opzetten en runnen in de regio United Kingdom kan ook een verblijfsvergunning verkrijgen via het Tier 1 (Entrepreneur) Visa-programma. De aanvrager moet minimaal £ 50,000 aan beleggingsfondsen hebben om in aanmerking te komen, en moet aan bepaalde deelnamevereisten voldoen, zoals minimaal 16 jaar oud zijn.

Het Tier 1 (Entrepreneur) Visa is drie jaar en vier maanden geldig, met de optie om het visum met nog eens twee jaar te verlengen. De aanvrager mag zijn of haar afhankelijke familieleden meenemen. Zodra de ondernemer vijf jaar in Groot-Brittannië is, kan hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.