Huur een regionaal centrum - EB5Investors.com
EB-5 Basis

Hoe een regionaal centrum te huren

By Sjahzad Qadri

De EB-5 Regionaal Centrum heeft de afgelopen jaren een enorme populariteit verworven. Terwijl de EB-5 programma bestaat al sinds de jaren negentig, maar de sector zag een drastische stijging van de belangstelling toen de economie in een recessie terechtkwam.

Ontwikkelaars, ondernemers, bedrijven en, in sommige gevallen, gemeenten die krap bij kas zaten, zagen het programma als een manier om het broodnodige kapitaal voor hun projecten te verwerven. Het succes van de bestaande regionale centra vertelde het verhaal van een handige en gemakkelijke weg naar groot kapitaal tegen een fractie van de kosten van traditionele financieringsbronnen die in de Verenigde Staten beschikbaar zijn.

Met de toenemende populariteit en het succes van het programma werd de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) echter geconfronteerd met problemen die zij voorheen niet hoefden aan te pakken. Het programma dat aanvankelijk een efficiënt middel leek om toegang te krijgen tot kapitaal is nu een langdurig, ingewikkeld en duur proces geworden (het toepassing voor regionale centra kan wel twee jaar duren). De verlengde verwerkingstijd heeft ontwikkelaars en ondernemers gedwongen creatieve manieren te zoeken om het regionale centraprogramma te benutten zonder op de langere verwerkingstijd te hoeven wachten. Ondernemers kijken ernaar uit om nieuwe regionale centra op te richten inkomstensamenwerken en/of bestaande regionale centra huren om hun projecten uit te voeren en de buitenlandse investeringen te benutten. Een van de meest populaire en efficiënte oplossingen is het huren van een regionaal centrum.

Het huren van een regionaal centrum is hard op weg een wenselijk alternatief te worden voor het opzetten van nieuwe regionale centra. Hoewel dit voor veel ondernemers een aantrekkelijke optie kan zijn, kunnen dergelijke transacties, als ze niet goed worden uitgevoerd, enorme negatieve gevolgen hebben voor het regionale centrum en de potentiële huurder. Niettemin is het huren van een regionaal centrum een ​​haalbare optie voor iedereen die buitenlandse investeringen wil gebruiken om zijn projecten te ontwikkelen.

Het is echter essentieel dat ontwikkelaars die een regionaal centrum willen huren de juiste voorzorgsmaatregelen nemen en due diligence uitvoeren om een ​​succesvolle verhuurtransactie te garanderen. Hieronder volgen aanbevolen best practices voor elke ondernemer die een regionaal centrum wil huren.

Zie voor meer over dit onderwerp Huur uw Regionaal Centrum bij Lauren Cohen

STAP 1: Identificeer het regionale centrum

Identificeer het regionale centrum

De eerste basisstap om te bepalen welk regionaal centrum aan uw specifieke behoeften zal voldoen, is het identificeren van het regionale centrum dat u mogelijk wilt huren en het stellen van de volgende vragen:

 1. Wat zijn de geografische beperkingen van dit regionale centrum en is het geschikt voor mijn project?
 2. Welke NAICS-codes (North American Industry Classification System) zijn goedgekeurd? Staan de codes open voor mijn project, of moeten we een wijziging aanvragen?

De snelste en meest zekere manier om de antwoorden op deze vragen te achterhalen, is door een kopie van de USCIS-goedkeuringsbrief aan te vragen bij het regionale centrum (u kunt een lijst vinden met door USCIS aangewezen regionale centra hier). Dit zal u helpen de geografische en industriële reikwijdte van het specifieke regionale centrum vast te stellen. Vergeet niet dat het doel is om een ​​regionaal centrum te huren, zodat u onmiddellijk met een project kunt beginnen.

STAP 2: Voer een grondig due diligence-onderzoek uit

Due Diligence

Elke ondernemer die een regionaal centrum wil huren, moet dat doen een grondig due diligence-onderzoek uitvoeren op het regionale centrum. Zoals elk bedrijf kan ook elk regionaal centrum dat al enige tijd bestaat, blootgesteld zijn aan enige aansprakelijkheid. Als u een regionaal centrum wilt huren, moet u ervoor zorgen dat u geen project start binnen een regionaal centrum dat beladen is met aansprakelijkheid en dreigende rechtszaken.

Het due diligence-plan omvat in ieder geval het volgende:

 1. Een compleet overzicht van de regionale centrumaanvraag
 2. Een zoektocht naar lopende of lopende rechtszaken tegen het regionale centrum
 3. Onderzoek de achtergronden van de opdrachtgevers van het regionale centrum
 4. Overzicht van al het aanbod via het regionale centrum
 5. Beoordeling van het succes van het aanbod

STAP 3: I-526/I-829 goedkeuringen

I-526 en I-829 goedkeuringen

Een regionaal centrum is waardeloos als het er niet in slaagt de I-526's van de investeerders en uiteindelijk de I-829's goedgekeurd te krijgen. Als zodanig wordt het de taak van de ondernemer die het regionale centrum wil huren om te informeren naar het aantal I-526's en I-829's dat is goedgekeurd.

Als het aantal weigeringen groter is dan het aantal goedkeuringen, wilt u wellicht uw beslissing om dat specifieke regionale centrum te huren heroverwegen.

STAP 4: Naleving

Conformiteit

Het is van essentieel belang dat het regionale centrum voldoet aan de staats- en federale wetten. Elke ondernemer die dit programma wil gebruiken, moet duidelijk begrijpen dat u met verschillende rechtsgebieden te maken heeft; Het louter naleven op het ene gebied betekent niet dat het regionale centrum ook op een ander gebied compliant is. Als zodanig wordt het van essentieel belang dat u deskundigen op elk rechtsgebied in dienst heeft om ervoor te zorgen dat het regionale centrum aan de regelgeving voldoet.

STAP 5: Onderhandel over de voorwaarden

Nadat u de stappen 1 tot en met 4 met succes heeft voltooid, is het nu tijd om over de voorwaarden van het contract te onderhandelen. Belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het onderhandelen over het contract zijn de volgende:

 1. Eerst en vooral: wat zullen de kosten zijn voor het huren van het regionale centrum? Zijn er kosten vooraf? Zal het regionale centrum een ​​bedrag per investeerder in rekening brengen? Is er een aandelenbelang in het project nodig?

  Het verdient aanbeveling een gedegen kosten-batenanalyse uit te voeren, zodat de ondernemer er zeker van kan zijn dat dit ook daadwerkelijk een winstgevende onderneming wordt voor alle betrokkenen. Sommige regionale centra eisen absurde vergoedingen vooraf en een aandelenbelang in het project. Iedereen die ervoor kiest een regionaal centrum te huren, moet zich ervan vergewissen dat het inderdaad een winstgevend voorstel is.

  Zorg er bovendien voor dat u duidelijk bepaalt wat de verplichtingen van het regionale centrum op grond van de overeenkomst zullen zijn (dwz gaan ze u helpen geld in te zamelen)? Zullen ze voor jou op de markt komen? Hoewel dit misschien kleine details lijken, kan het niet aanpakken van deze problemen leiden tot extra aanzienlijke kosten.

 2. Ten tweede is het absoluut noodzakelijk dat u bespreekt welk soort toezicht het regionale centrum op het project zal hebben; dit is over het algemeen een positieve indicator dat het regionale centrum de naleving serieus neemt.

 3. Ten derde is een van de belangrijkste kwesties waarover moet worden onderhandeld de concurrentie waarmee u binnen het regionale centrum te maken zult krijgen. Als het regionale centrum zijn bestemming wil verhuren, zorg er dan voor dat er geen andere soortgelijke of hangende projecten binnen het regionale centrum zijn. Het is raadzaam om voor de duur van het project een niet-concurrentiebeding af te spreken, omdat dit het regionale centrum ervan weerhoudt het aan andere concurrerende ondernemers te verhuren.

STAP 6: Contracteren

Contract

Ten slotte is het allerbelangrijkste om deze voorwaarden in een contract vast te leggen. Het is van cruciaal belang dat het contract wordt opgesteld op een manier die duidelijk uw begrip en instemming weerspiegelt. Hoewel er talloze manieren zijn om de transactie te structureren, wordt aanbevolen deze te structureren in de vorm van een “licentieovereenkomst”, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de vrijwaringsclausule om ervoor te zorgen dat u niet wordt onderworpen aan enige aansprakelijkheid die het regionale centrum zou kunnen opleggen. in het verleden hebben opgelopen.

Als het goed is gestructureerd, kan het huren van een regionaal centrum in feite een zeer kostenefficiënt voorstel zijn, waarmee u buitenlands kapitaal kunt gebruiken in plaats van een gloednieuw regionaal centrum op te richten.