H-1B: Visumprogramma voor speciale beroepen - EB5Investors.com
Visa Informatie

Wat is een H-1B-visum?

H-1B Visumsamenvatting

 • Het H-1B-visum is voor gespecialiseerde werknemers
 • Toepassingen
  • I-129 ingediend door werkgever
  • DS-160 ingediend door aanvrager
 • vergoedingen
  • $ 325 basisverwerkingskosten
  • $ 1,225 premium verwerkingskosten (optioneel)
  • $750 (betaald door werkgevers waarvan het bedrijf 25 werknemers of minder heeft) OF $1500 (betaald door werkgevers waarvan het bedrijf meer dan 25 werknemers heeft) ACWIA-vergoeding
  • $ 500 fraudekosten
 • Goedkeuring duurt doorgaans tussen de 3 en 6 maanden
 • Premiumverwerking kan slechts 15 dagen duren

Wat is het H-1B-visum?

h1-b visa

H-1B leidt niet rechtstreeks tot een permanente verblijfsvergunning zoals de EB-5 visum; Met het H-1B-visum kunt u in de Verenigde Staten werken. Kortom, het H-1B-visum is een werkvergunning in de Verenigde Staten voor professionals die in gespecialiseerde beroepen werken

Het H-1B visumprogramma stelt Amerikaanse bedrijven in staat buitenlandse werknemers in gespecialiseerde beroepen te sponsoren om naar de Verenigde Staten te komen voor werk. Specialistische beroepen zijn beroepen die technische of theoretische expertise vereisen op bepaalde gespecialiseerde gebieden, zoals techniek, wetenschap, computerprogrammering en recht.

H-1B-visa zijn dat wel niet-immigranten visa. Niet-immigrantenvisumhouders kunnen slechts tijdelijk in de Verenigde Staten verblijven voor een bepaalde periode. H-1B's worden gegeven voor een periode van maximaal zes jaar, in stappen van drie jaar. In bepaalde gevallen kunnen individuele personen het maximum van zes jaar verlengen. H-1B-visa hebben een dubbele bedoeling, wat betekent dat werknemers tijdelijk de Verenigde Staten mogen binnenkomen met een H-1B-visum terwijl ze een aanvraag indienen permanent verblijf via een andere visumcategorie. EB-5-visumaanvragers verkrijgen bijvoorbeeld soms eerst een Amerikaans ingezetenschap via een H-1B voordat u begint met het EB-5-aanvraagproces.

De regering van de Verenigde Staten stelt een limiet aan het aantal H-1B-verzoekschriften dat elk jaar wordt goedgekeurd. H-1B-visa worden afgegeven op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Daarom worden aanvragen die worden ingediend bij de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) nadat aan de jaarlijkse limiet is voldaan, niet ingewilligd en moeten aanvragers een alternatieve visumstatus aanvragen of wachten tot het volgende jaar om een ​​aanvraag in te dienen. De huidige H-1B-limiet is vastgesteld op 65,000 petities. Er is een aparte petitielimiet van 20,000 voor degenen die in het bezit zijn van een Amerikaans masterdiploma of hoger. Daarnaast zijn er op grond van vrijhandelsverdragen met die landen ongeveer 6,800 plekken gereserveerd voor werknemers uit Singapore en Chili.

Boekjaar 2012

 • Voor het boekjaar 2012 werd op 65,000 november 22 de reguliere limiet van 2011 bereikt
 • Voor het fiscale jaar 2012 werd op 20,000 oktober 1 voldaan aan de limiet van 19 H-2011B voor aanvragers met een Amerikaans masterdiploma of hoger.

Boekjaar 2013

 • Voor het boekjaar 2013 werd op 65,000 juni 11 de reguliere limiet van 2012 bereikt
 • Voor het fiscale jaar 2013 werd op 20,000 juni 1 voldaan aan de H7-B-limiet van 2012 voor aanvragers met een Amerikaans masterdiploma of hoger

Boekjaar 2014

 • Voor het boekjaar 2014 werd op 65,000 april 5 de reguliere limiet van 2013 bereikt.
 • Voor het fiscale jaar 2014 werd op 20,000 april 1 voldaan aan de limiet van 5 H-2013B voor aanvragers met een Amerikaans masterdiploma of hoger.

H-1B-vereisten

Er zijn verschillende vereisten waaraan aanvragers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het H-1B visumprogramma. Aanvragers moeten aantonen dat ze gekwalificeerd zijn voor het specifieke vakgebied waarin ze zullen werken terwijl ze in de Verenigde Staten zijn. H-1B-aanvragers moeten doorgaans minimaal een bachelordiploma hebben, evenals alle professionele licenties die in hun vakgebied vereist zijn. De echtgeno(o)t(e) en ongehuwde kinderen jonger dan 21 jaar van de H-1B visumhouders komen in aanmerking voor de H-4-afhankelijke status. Afhankelijke personen mogen naar Amerikaanse scholen gaan, maar komen niet in aanmerking voor werk.

H-1B-visa zijn door de werkgever gesponsorde visa, wat betekent dat de in de VS gevestigde werkgever moet bewijzen dat de aanvrager aan alle H-1B-vereisten voldoet. Deze werkgevers moeten bewijzen dat het dienstverband van hun nieuwe H-1B-werknemer geen afbreuk zal doen aan het dienstverband van Amerikaanse werknemers. Meer specifiek moeten de werkgevers verklaren dat het H-1B-werk geen vergelijkbare Amerikaanse werknemers zal verdringen, dat de H-1B-werknemer niet op de werkplek van een andere werkgever zal worden geplaatst, en dat er vóór de aanwerving van Amerikaanse werknemers al naar Amerikaanse werknemers is gezocht. de H-1B-werknemer. Als een H-1B-werknemer wil overstappen naar een ander Amerikaans bedrijf, moet de nieuwe werkgever een nieuwe H-1B aanvragen. Door de draagbaarheid van de H-1B kan de werknemer echter aan zijn nieuwe functie beginnen zodra de nieuwe H-1B is ingediend, in plaats van te wachten op een volledige USCIS-beoordeling.

H-1B-aanvraagproces

H-1B visumaanvragen worden door de werkgever gesponsord en namens de werknemer door de werkgever ingediend. De indiening wordt doorgaans gedaan met behulp van een immigratie advocaat. Werkgevers moeten ETA-9035 indienen bij het Department of Labor als onderdeel van de H-1B-aanvraag. Als onderdeel van deze arbeidsvoorwaardenaanvraag getuigt de werkgever die het niet-immigrantenwerk sponsort van het feit dat zij de werknemer een loon zullen betalen dat gelijk is aan of hoger is dan het geldende loon. Met andere woorden, de werkgever verklaart tegenover het Ministerie van Arbeid dat hij de werknemer een loon zal betalen dat minstens even hoog is als dat van een vergelijkbare Amerikaanse werknemer. Zodra de LCA is gecertificeerd, dienen werkgevers formulier I-129 in, de petitie voor niet-immigrantenarbeiders. Deze petitie wordt ingediend bij het USCIS Service Center met jurisdictie over de staat waar de H-1B visumhouder zal werken. Formulier I-797 wordt naar de werkgever gestuurd en er wordt kennisgeving gedaan aan het Amerikaanse consulaat, waar de persoon het visum zal aanvragen zodra de petitie is goedgekeurd. Als de aanvrager een statuswijziging heeft ingediend, komt hij in aanmerking om in de Verenigde Staten te blijven met zijn huidige niet-immigrantenstatus en vervolgens te beginnen werken op 1 oktober, of op de datum die in zijn oorspronkelijke aanvraag werd gevraagd als H-1B-aanvrager. Als de aanvrager heeft verzocht om behandeling bij het consulaat in het buitenland, dient de H-1B-visumaanvrager de elektronische visumaanvraag DS-160 in via de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De basisregistratiekosten voor een H-1B-visum bedragen $ 325 en de premiumverwerkingskosten bedragen $ 1,225. Premieverwerking is optioneel en zorgt ervoor dat het H-1B-verzoek binnen twee weken wordt beoordeeld. De werkgever moet ook een fraudevergoeding van $ 500 en een American Competitiveness and Workforce Improvement Act (ACWIA) -vergoeding van $ 750 of $ 1500 betalen, afhankelijk van het aantal werknemers in de sponsorende organisatie. Net als bij veel andere op werk gebaseerde niet-immigrantenvisumaanvragen varieert de verwerkingstijd voor de H-1B-visumaanvraag van geval tot geval. De verwerkingstijd van H-1B duurt echter gewoonlijk tussen de drie en zes maanden.