Wat is J-1: Exchange Visa-programma - EB5Investors.com
Visa Informatie

Wat is een J-1 (studenten)visum?

J-1 Visumsamenvatting

 • J-1 visum is voor aanvragers van een uitwisselingsprogramma
 • J-2 visum voor de echtgenoot of kinderen van de J-1-aanvrager jonger dan 21 jaar
 • Aanvrager moet indienen:
  • DS 2019
  • DS-160
 • Een sollicitatiegesprek bij het Amerikaanse consulaat of de ambassade is vereist
 • $ 100 verwerkingskosten
 • Goedkeuring duurt doorgaans zes weken

Wat is het J-1 visum?

Het J-1 visum is bedoeld voor personen die deelnemen aan uitwisselings- of trainingsprogramma's. Het programma werd ingevoerd om internationale goodwill te bevorderen door middel van culturele uitwisseling. Amerikaanse J-1-visumhouders kunnen deelnemen aan verschillende soorten programma's, waaronder programma's van de overheid, de academische wereld of de particuliere sector.

Voorbeelden van J-1 Visa-programma's:

 • Au pair en EduCare
 • Kamp hulpverlener
 • Bezoeker van de overheid
 • Stagiaire
 • Internationale bezoeker (gebruik door de staat)
 • Arts
 • Hoogleraar en onderzoeker
 • Geleerde op korte termijn
 • Specialist
 • Student, hogeschool/universiteit
 • Student, secundair
 • Zomer werkreizen
 • Leraar
 • Stagiair

Maandelijks nemen ruim 170,000 bezoekers deel aan het J-1 visumprogramma. De verblijfsduur die wordt toegekend aan J-1-visumhouders hangt af van het specifieke programma waaraan zij deelnemen. J-1-visumverlengingen waardoor visumhouders voor een langere periode in de Verenigde Staten kunnen blijven, zijn soms toegestaan. Voor sommige J-1-visumhouders geldt een verblijfsvergunning van twee jaar. Degenen die aan deze vereiste onderworpen zijn, kunnen dat niet worden permanente bewoners, verander hun status in de Verenigde Staten, of krijg gezinsgebaseerde of bepaalde werkgebaseerde visa tenzij ze voor twee jaar naar hun geboorteland terugkeren. Ze kunnen niet terugkeren naar een ander land dan hun geboorteland. Houders van een J-1 visum kunnen onderworpen zijn aan de verblijfsvereiste van twee jaar als:

 • Het J-1-programma krijgt financiering van een internationale organisatie, van de thuisregering van de aanvrager of van de Amerikaanse regering.
 • De J-1-visumhouder heeft gestudeerd of gewerkt in een gespecialiseerd vakgebied waar veel vraag naar is in zijn thuisland en staat vermeld op de Exchange Visitor Skills List van het ministerie van Buitenlandse Zaken, of
 • De J-1-visumhouder nam deel aan een medisch trainingsprogramma van de Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

J-1 Visumvereisten

Er zijn verschillende vereisten waaraan aanvragers moeten voldoen om een ​​J-1 visum te verkrijgen. Aanvragers moeten deelnemen aan een programma dat wordt beheerd door een aangewezen sponsororganisatie. Aangewezen sponsors zijn onder meer organisaties zoals universiteiten, particuliere bedrijven of overheidsinstanties die individuele J-1-uitwisselingsprogramma's beheren. Elk van deze programma's heeft zijn eigen reeks specifieke criteria waaraan aanvragers moeten voldoen. Alle J-1 visumdeelnemers moeten voldoende bekwaam zijn in het Engels om aan de vereisten van hun specifieke programma te voldoen. Aanvragers moeten ook over een voldoende ziektekostenverzekering beschikken en alle passende programmakosten verstrekken. Deze vergoedingen kunnen de kosten omvatten die vereist zijn door het individuele sponsorprogramma, vergoedingen van het Department of Homeland Security, verwerkingskosten en toepasselijke visumverzekeringskosten. Het bedrag van de vergoeding varieert afhankelijk van de specifieke programma's waaraan de aanvrager deelneemt.

J-1 Visumaanvraagproces

Het aanvraagproces begint met het verkrijgen van een formulier DS-2019 van de programmasponsor. Dit formulier geeft de duur van het programma aan, het doel van het programma, de fondsen die aan het programma zijn gekoppeld en of de aanvrager door zijn deelname aan het programma onderworpen is aan de vereiste van een thuisverblijf van twee jaar. Zodra de DS-2019 is verkregen, vragen J-1-visumaanvragers een visum aan om de Verenigde Staten binnen te komen via een Amerikaans consulaat of ambassade in het buitenland. J-1-visa zijn niet-immigrantenvisa die voor een tijdelijke periode worden verleend. J-1 visumhouders kunnen een ander visumtype aanvragen dat zou kunnen leiden tot een permanente verblijfsvergunning, maar ze kunnen daarbij niet reizen, tenzij toestemming wordt verleend op grond van hun aanvraag of totdat ze hun groene kaart krijgen. De echtgeno(o)t(e) en kinderen van een J-1 visumhouder onder de 21 jaar komen in aanmerking voor de J-2-afhankelijke status, waardoor ze hun familielid naar de Verenigde Staten kunnen vergezellen en een werkvergunning kunnen aanvragen. De verwerkingstijd voor het J-1 visumprogramma is afhankelijk van het land waar de aanvrager de aanvraag indient, hoewel dit doorgaans zes weken of minder duurt.